இதெல்லாம் படிச்சிட்டீங்களா?

நண்பர்களே!

சிந்தாநதி உங்களை வரவேற்கிறது.

படைப்புகளை வாசித்து
உங்கள் விமர்சனங்களால்
ஊக்கப் படுத்துங்கள்.

குறைகளுக்கு குட்டுங்கள்.

நிறைகளையும் சுட்டுங்கள்.

உங்கள் வருகையைப் பதிவு செய்ய மறக்காதீர்கள்.

நன்றி

சிந்தாநதி பாயும் பசுமைபூமிக்கு

Click Here

உள்ளே->>